ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Celní software

Obsahuje moduly CLA, ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY A SCP, PŘÍPRAVA FAKTURACE,ZÁRUČNÍ LISTINY, ICS Dovoz, NCTS VYDANÝ,NCTS PŘIJATÝ, ECS vývoz, EMCS přijatý, EMCS vydaný, Souhrnná celní deklarace SCD, CIM ukončení, ECS výstup .

CLA

Program slouží ke kompletní přípravě celního řízení. Velice snadno s ním najdete zboží v celním sazebníku a vyplníte celní deklarace, které Vám program zkontroluje, vytiskne a převede do elektronické podoby, kterou umí načíst programy na celních úřadech (data lze posílat Internetem, prostřednictvím libovolného VAN operátora nebo předávat na disketách). Vytištěné deklarace lze později snadno vyhledávat, doplňovat, třídit a tisknout různé statistické sestavy a přehledy pro celní úřad.

Zajímavou funkcí je například výpočet výše celního dluhu, který vznikne při propuštění zboží do volného oběhu, automatický rozpočet nákladů na dopravu mezi položky na JCD nebo aktualizace kursovního lístku přes internet. Jako informační podporu program obsahuje Integrovaný tarif (rozšířený celní sazebník), všechny potřebné seznamy kódů a úplné a platné znění základní celní legislativy.

Programem lze zpracovat JCD pro dovoz a vývoz včetně zjednodušeného vývozu dvojkové řady, TCP pro národní tranzit, T1 a T2 pro společný tranzit včetně možnosti ukončování tranzitu, DCH jako přílohu dovozní JCD, EUR.1, CMR a CIM při vývozu.

Při evidenci zjednodušeného vývozu, schváleného příjemce či schváleného odesílatele umožňuje program uživatelskou konfiguraci tiskových evidenčních sestav, které CÚ po deklarantovi vyžaduje a jejich přímé odesílání na CÚ emailem.

CLA IQ jako modul Helios Orange mohou navíc využít existujících agend jako jsou organizace, sklad nebo fakturace.

Program CLA IQ je nástupcem DOSovského programu CLA firmy Celní software s.r.o., který si postupně od roku 1991 vybudoval pozici nejrozšířenějšího programu na celní záležitosti. V současné době má více než 5000 spokojených uživatelů, mezi něž patří i Škoda Mladá Boleslav, ČEZ, České dráhy, Barum Continental a prakticky všechny významné spediční firmy.

ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY A SCP

Doplňkový modul k celním případům je určen firmám, které si dohodly s celním úřadem zjednodušený postup při celním řízení.

Při zjednodušeném vývozu (Y-řada) odesílá zjednodušené deklarace (soubory ZYV) na celní úřad elektronicky (emailem nebo prostřednictvím VAN operátora) a sleduje čas doručení celní správě. Za libovolné období sestaví ze zjednodušených deklarací dodatečné JCD podle uživatelem definovaných podmínek a vytvoří odpisové soubory (ZYS).

Při zjednodušeném dovozu (Z-řada) umožňuje tisk zjednodušených deklarací na volné listy i do formuláře JCD. Zjednodušené deklarace (soubory ZYS) odesílá na celní úřad elektronicky (emailem nebo prostřednictvím VAN operátora) a sleduje čas doručení celní správě. Za libovolné období sestaví ze zjednodušených deklarací dodatečné JCD podle uživatelem definovaných podmínek a vytvoří odpisové soubory (ZZS).

Souhrnné celní prohlášení SCP (I-řada) lze použít samostatně pro dočasné uskladnění nebo jako součást zjednodušeného dovozu. SCP program tiskne na volné listy a odesílá na celní úřad elektronicky (emailem nebo prostřednictvím VAN operátora) a sleduje čas doručení celní správě.

Program umožňuje uživatelskou konfiguraci tiskových evidenčních sestav (seznamy ZCP či SCP), které CÚ po deklarantovi vyžaduje a jejich přímé odesílání na CÚ emailem.

U všech variant zjednodušených postupů program při komunikaci prostřednictvím VAN operátora sleduje odpovědi CÚ, ve kterých celní úřad sděluje zájem o kontrolu nebo povoluje další manipulaci se zbožím.

CELNÍ SKLAD

- Doplňkový modul k celním případům a k oběhu zboží je určen provozovatelům soukromých a veřejných celních skladů všech typů (A až E) včetně případného zjednodušeného postupu při naskladnění i při výdeji ze skladu.
- Modul umožňuje standardní skladové operace, tedy příjem a výdej zboží včetně rezervací a objednávek, přehled o stavu skladu či inventuru. Z příjemek a výdejek celního skladu vytvoří program automaticky příslušné celní deklarace včetně elektronických podkladů pro komunikaci s CÚ. Stejně jako u ostatních modulů je možný export dat (příjmů, výdejů, stavu skladu či pohybů) do formátu Html nebo Xls.
- Program vede odpisové listy včetně možnosti předávat odpisy celnímu úřadu elektronicky. Sleduje ukončování příjmových JCD (záznamů).
- Zajímavou možností je automatický převod vydaného zboží z celního na "obyčejný" sklad.

NCTS VYDANÝ

Co je NCTS
Jedná se o nový způsob podávání a evidence tranzitních deklarací. Poprvé zde budou na počítači vytvořená data mít větší důležitost než papírový formulář. Data proto budou muset být elektronicky podepsána, zašifrována a odeslána zabezpečenou cestou - přes VAN operátora.
Proč přejít na NCTS
Systém je již dnes plně používán v řadě zemí EU, např. ve Španělsku či Itálii. Od 1.7.2003 se jeho použití dále výrazně rozšíří. Českým vývozcům přinese několik výhod :
1) Pohodlný způsob podání celní deklarace.
2) Rychlé informace o ukončení (v řádu několika hodin, max. dnů).
3) Rychlé uvolňování záruk po ukončení tranzitu.
4) Výhledově rychlejší průjezd přes státní hranici.
Celní správě přinese podstatnou výhodu - možnost včas vysledovat překračování celkové výše záruky.
Pro koho bude NCTS
Od 1.7.2003 bude systém NCTS povinný pro všechny schválené odesílatele a všechny schválené příjemce ve společném tranzitu.
Co bude NCTS od uživatelů vyžadovat
Každý provozovatel NCTS bude muset splnit následující podmínky :
1) Mít zajištěn vlastní elektronický podpis (viz www.ica.cz nebo www.cs.mfcr.cz/ECR/Certifikaty/Cert_postup.html)
2) Připravit svou výpočetní techniku tak, aby splňovala minimální hardwarové nároky :
konfigurace serveru (*) : PIII nebo PIV, 1 GB RAM, CD,
konfigurace stanice : 3) Vybavit počítač na kterém se bude elektronicky podepisovat op.systémem Windows 7 nebo XP
4) Schválený odesílatel musí mít laserovou nebo inkoustovou tiskárnu (pro kvalitní tisk čárového kódu)
5) Uzavřít smlouvu s VAN operátorem certifikovaným pro NCTS
(*) jako server lze použít i jakoukoli pracovní stanici - pokud bude splňovat výše uvedené tech. požadavky
Systém NCTS je nabízen ve dvou modulech - NCTS vydaný pro schválené odesílatele a NCTS přijatý pro schválené příjemce. Oba moduly budou součástí programu CLA IQ. Lze k nim tedy připojit běžné celní deklarace, zjednodušené postupy, celní sklady a AZS nebo záruční listiny. Vše pak mezi sebou komunikuje bez nutnosti dvojího zapisování totožných údajů.

NCTS PŘIJATÝ

Co je NCTS
Jedná se o nový způsob podávání a evidence tranzitních deklarací. Poprvé zde budou na počítači vytvořená data mít větší důležitost než papírový formulář. Data proto budou muset být elektronicky podepsána, zašifrována a odeslána zabezpečenou cestou - přes VAN operátora.
Proč přejít na NCTS
Systém je již dnes plně používán v řadě zemí EU, např. ve Španělsku či Itálii. Od 1.7.2003 se jeho použití dále výrazně rozšíří. Českým vývozcům přinese několik výhod :
1) Pohodlný způsob podání celní deklarace.
2) Rychlé informace o ukončení (v řádu několika hodin, max. dnů).
3) Rychlé uvolňování záruk po ukončení tranzitu.
4) Výhledově rychlejší průjezd přes státní hranici.
Celní správě přinese podstatnou výhodu - možnost včas vysledovat překračování celkové výše záruky.
Pro koho bude NCTS
Od 1.7.2003 bude systém NCTS povinný pro všechny schválené odesílatele a všechny schválené příjemce ve společném tranzitu.
Co bude NCTS od uživatelů vyžadovat
Každý provozovatel NCTS bude muset splnit následující podmínky :
1) Mít zajištěn vlastní elektronický podpis (viz www.ica.cz nebo www.cs.mfcr.cz/ECR/Certifikaty/Cert_postup.html)
2) Připravit svou výpočetní techniku tak, aby splňovala minimální hardwarové nároky :
3) Vybavit počítač na kterém se bude elektronicky podepisovat op.systémem Windows 7 nebo XP
4) Schválený odesílatel musí mít laserovou nebo inkoustovou tiskárnu (pro kvalitní tisk čárového kódu)
5) Uzavřít smlouvu s VAN operátorem certifikovaným pro NCTS
(*) jako server lze použít i jakoukoli pracovní stanici - pokud bude splňovat výše uvedené tech. požadavky
Systém NCTS je nabízen ve dvou modulech - NCTS vydaný pro schválené odesílatele a NCTS přijatý pro schválené příjemce. Oba moduly budou součástí programu CLA IQ. Lze k nim tedy připojit běžné celní deklarace, zjednodušené postupy, celní sklady a AZS nebo záruční listiny. Vše pak mezi sebou komunikuje bez nutnosti dvojího zapisování totožných údajů.