ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Daňový sklad

Podle zákona o spotřební dani (SPD) vzniká typ skladu – daňový sklad. Tímto skladem se ze zákona od 1.1.2004 stává každý výrobce zboží podléhajícího spotřební dani (minerální oleje, konzumní lihoviny a líh, pivo, víno a jeho meziprodukty a tabákové výrobky) – dále jen “vybrané výrobky”. Dále o zřízení daňového skladu může požádat obchodní či spediční firma za účelem oddálení platby SPD. Po vstupu ČR do EU bude řada dovozců rušit celní sklady, pro uskladnění vybraných výrobků ale bude potřebovat daňový sklad.

V systému Helios Orange je tato funkcionalita realizována jako submodul Daňový sklad modulu Oběh zboží.

Na způsob evidence daňového skladu nejsou zákonem kladeny žádné specifické požadavky kromě dvou. Za prvé musí provozovatel mít aktuální přehled o výši daně, která je na skladě “zadržována”, za druhé musí při převozu vybraných výrobků na jiný daňový sklad nebo při vývozu do zahraničí vystavovat Průvodní doklad.

Modul Daňový sklad zajišťuje:

  1. Výpočet výše zadržované SPD na daňovém skladě
  2. Výpočet SPD u vydaného zboží (jedna výdejka či označené za období)
  3. Vygenerování a zpracování průvodního dokladu

Průvodní doklad je generován z celní výdejky nebo z faktury vydané. Údaje o zboží z výdejky se generují podle těchto pravidel :

  1. Sloučit lze jen výrobky se stejným celním zařazením
  2. Na jeden průvodní doklad lze umístit jen výrobky stejného typu
  3. Je možno vytvoření více průvodních dokladů z jedné výdejky

Průvodní doklad se tiskne podle vzoru (příloha k vyhlášce) jako pětilistý oboustranný formulář, kdy každý z výtisků je určen pro konkrétní subjekt. Tisk je realizován pomocí definovaného formuláře v systému Helios Orange – pro oboustranný tisk (na laserových a bublinkových tiskárnách), případně jako tisk do předtištěného formuláře firmy OPTYS (na jehličkových tiskárnách).

Průvodní doklady je také možné předávat Celnímu úřadu elektronicky za využití principu NCTS.