ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Doprava

Představujeme Vám moduly oblasti DOPRAVA programového systému Helios Orange.
Moduly jsou vhodné pro firmy, které se zabývají nejen přepravní činností, ale jsou vhodné i pro výrobní a obchodní firmy disponující vlastním vozovým parkem. K dispozici je verze jak pro práci na jednom počítači, tak i na počítačových sítích.

DOPRAVA

Modul je určen pro firmy, které ke své činnosti využívají nákladní nebo osobní vozidla a mechanizmy, ať už jako hlavní obor firmy nebo pro režijní účely. Řeší evidenci provozu, sledování technického stavu, fakturaci, problematiku silniční daně, evidenci a účtování cestovních náhrad řidičů a vyhodnocování ekonomických ukazatelů. Součástí je i evidence a sledování proběhu pneumatik.

V oblasti plánování jízd modul umožňuje rezervovat konkrétní vozidlo na zadaný termín s rozlišením, zda se jedná o jízdu či odstávku. Rezervaci lze změnit na jízdní příkaz, doplnit o detailní pokyny a tisknout. Po návratu z jízdy se doplní údaje o výkonech vozidla, čerpání PHM, finančních nákladech spojených s jízdou a podklady pro fakturaci. Modul umožňuje vkládat záznamy o provozu v libovolném pořadí, přičemž je k dispozici služba pro kontrolu návazností stavu tachometrů, nádrží, eventuelně počitadel motohodin.

Technický stav vozidla je sledován na základě údajů o provozu a záznamů v technickém deníku vozidla. Tam je možno zapisovat uživatelsky definované události (např. výměna oleje, provedení STK, kontrola hydrauliky), stav, při němž se má událost opakovat (např. olej po 10 000 km, STK po 24 měsících) a jak dlouho předem má program na danou událost upozornit. Systém pak varuje obsluhu, pokud se chystá vystavit rezervaci nebo jízdní příkaz na vozidlo, jehož technickému stavu je třeba věnovat pozornost.

V oblasti sledování ekonomiky provozu vozidel modul umožňuje definovat strukturu nákladů spojených s vozidlem nebo s jízdou. K dispozici je pak přehled nákladů i výnosů vozidel a přehled výkonů řidičů. Samozřejmostí je detailní sledování spotřeby PHM a porovnání s normou.

Modul dále umožňuje vystavovat faktury za výkony vozidel automaticky na základě podkladů zadaných ve STAZKÁCH podle vybraných fakturačních předpisů (šablon) nebo ručně v libovolném členění výnosů. K dispozici jsou uživatelsky definované číselníky výnosů a víceúrovňové ceníky (standardní cena, cena pro konkrétní vozidlo, pro konkrétního zákazníka...).

Podklad pro vyúčtování cestovních náhrad pracovníků v tuzemsku i cizině lze vytvořit z údajů zadaných o jízdě vozidla nebo ručně. Součástí je i možnost výpočtu náhrad za použití vlastního vozidla ke služebním účelům. Vše probíhá na základě uživatelsky definovaných sazebníků.

SLEDOVÁNÍ ÚDRŽBY


PŘÍPRAVA FAKTURACE

CESTOVNÍ NÁHRADY

KNIHA JÍZD

SILNIČNÍ DAŇ

PLATEBNÍ KARTY