ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Ekonomika

Představujeme Vám moduly oblasti EKONOMIKA ekonomického systému Helios Orange.
SW je vytvořen v architektuře klient – server, v prostředí databáze MS SQL Server 2008 (2005). Tento program umožňuje zpracovávat agendu účetnictví, banky, pokladny a majetku pro neomezený počet firem. Kromě standardních tiskových výstupů si můžete sami vytvářet libovolné sestavy. Pořízené doklady je možné převádět do tabulkového procesoru MS Excel či textového editoru MS Word.
Moduly je možno používat jak pro práci na jednom samostatném počítači, tak i na počítačových sítích.

ÚČETNICTVÍ

- Přímé napojení Helios Orange - MS EXCEL a MS WORD.
- Možnost libovolného členění účetních dokladů.
- Umožňuje účtování nejen na zakázky.
- Umožňuje účtování na nižší organizační jednotky podniku - až pětistupňové členění.
- Možnost účtování zahraničních měn dle platného kurzovního lístku.
- Automatické rozúčtování DPH při pořizování účetního zápisu.
- Přehled o stavu účtu či střediska v každém okamžiku.
- Přehled o stavu účtu v zahraniční měně.
- Jednoduché párování platby s fakturou.
- Vedení a tisk saldokonta podle různých kritérií a různých měn.
- Tisk upomínek a penalizačních faktur.
- Tisk platebních příkazů.
- Tisk okamžitých předběžných sestav z dokladů, které ještě můžete opravit.
- Možnost vytvoření tiskové sestavy dle Vašeho přání.
- Automatické vytvoření podkladů pro daňové přiznání DPH..
- Import účetních dokladů ( příjem dat z jiných modulů systému nebo z oddělených částí firmy ).
- Možnost vedení přehledu odběratelů a dodavatelů.
- Nastavení vnitřních práv programu až na úroveň přístupu pro čtení a zápis.
- Možnost vedení neomezeného počtu zpracovávaných firem.

BANKA

- Vystavování platebních příkazů.
- Elektronické odeslání platebních příkazů vytvořených v modulu ÚČETNICTVÍ.
- Tisk platebních příkazů.
- Předávání platebních příkazů Vašemu peněžnímu ústavu modemem nebo po disketách.
- Automatické zaúčtování bankovního výpisu do modulu ÚČETNICTVÍ.

Komunikace je zajištěna se všemi registrovanými bankami v ČR a lez na zakázku realizovat i výměnu dat se zahraničními bankami.

POKLADNA

- Přímé napojení Helios Orange - MS EXCEL a MS WORD.
- Možnost definovat až 999 typů pokladen.
- Vedení pokladny v libovolné cizí měně.
- U jednotlivých typů pokladen možnost předdefinovat účetní předkontace.
- Evidence a tisk příjmových a výdajových dokladů.
- Sledování a tisk stavu pokladen po dnech ( denní konta pokladny ).
- Tisk pokladního deníku.
- Automatické zaúčtování do modulu ÚČETNICTVÍ.
- Nastavení vnitřních přístupových práv ( ochrana před neoprávněným přístupem ).
- Pořizování a údržba pomocných číselníků ( číselník kurzovních lístků, číselník odběratelů, dodavatelů, apod. ).

MAJETEK

- Evidence hmotného a nehmotného investičního majetku.
- Evidence drobného investičního majetku.
- Snadné vedení daňových odpisů ve všech variantách podle platných právních předpisů (zrychlený odpis, lineární odpis, zvýšená vstupní cena apod.).
- Pozastavení odpisu pro vybrané období.
- Částečné odpisy.
- Nastavení uživatelského odpisu (např. odpisy forem apod.).
- Vedení účetních odpisů s možností odepisování za libovolné období (měsíc, čtvrtletí).
- Automatický přenos odpisů do modulu ÚČETNICTVÍ pomocí kódů zaúčtování.
- Vytváření libovolných tiskových výstupů pomocí Generátoru sestav.
- Tvorba plánu daňových odpisů pro daný rok .
- Tvorba plánu účetních odpisů pro libovolné období.
- Přehled předpokládaných daňových odpisů na další období.
- Sledování historie majetku.
- Vedení umístění karet podle struktury firmy, čísla místností a odpovědné osoby.
- Množství tisků přehledových sestav majetku (např. kdo za co odpovídá) s volbou, zda tisknout účetní či daňové odpisy.
- Tisky inventurních seznamů.
- Tisky karet majetku.
- Ve spojení s nadstavbou - ČÁROVÉ KÓDY provádí automatické přemisťování, inventury a pořizování majetku.

Agendové listy

soubor ke stažení
soubor ke stažení
soubor ke stažení