ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Helios Orange - zemědělství

Helios Orange

pokrývá základní problematiku v této oblasti, a to potřeby podrobných kalkulací jednotlivých výrobků. Systém definuje kalkulace výrobků jako propojení finančních a naturálních hodnot, tedy vyjadřuje finančně sumu nákladů proti sumě zisků a to vše propojuje s vyrobeným a prodaným množstvím. Navíc sleduje nutné vnitropodnikové převody, například rostlinná výroba pěstuje plodiny – krmiva, které spotřebovává jiné středisko – živočišná výroba, nastavení systému umožňuje evidovat a kalkulovat mezi středisky s možností stanovení vnitropodnikového zisku.

Helios Orange

sleduje i pro tuto oblast specifický hospodářský rok, který začíná na podzim a končí sklizní v létě následujícího roku. Navíc sleduje kalkulace výrobků odděleně v rámci jednotlivých fází výroby a zároveň má možnost přenášet náklady na další fázi výroby s možností provádět kalkulace odděleně a sumárně za určitý výrobek bez ohledu na „procházení procesem výroby a změny identifikace a stavu“.Většina zemědělských podniků je v systému Helios Orange rozdělena na jednotlivá střediska dle zaměření :

- středisko rostlinné výroby
- středisko živočišné výroby
- středisko mechanizace
Tato střediska mají svá specifika pro začlenění svých nákladů do kalkulací jednotlivých výrobků, navíc mají upravenou svojí organizační strukturu dle odlišnosti každého střediska :

- rostlinná výroba – rozdělení na jednotlivé hony – pole, pro sledování nákladů, osevních plánů, dotací, spotřeby hnojiv a postřiků
- živočišná výroba – sledování jednotlivých stájí v kombinaci s kategorií zvířat, evidence dokladů a pohybu zvířat (modul Sklad zvířat)
- mechanizace – základní rozdělení a sledování nákladů a zisku za jednotlivé stroje, zautimatizování převodu vnitropodnikových nákladů z jednotlivých strojů na výrobky – plodiny, kategorie zvířat, atd.

Helios Orange

je modulární informační systém určený pro středně velké a menší společnosti. Je připraven pro nasazení v oblasti zemědělské prvovýroby a posklizňové úpravy.