ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Řízení projektů

Funkce pro řízení projektů

Zadávání nových projektů , Přehled projektů, Programy, Detaily projektu Projektová dokumentace , Úkoly, podúkoly, mnohonásobné úkoly, Gantt Chart diagram, Sledování financí projektů, Reporty.

Funkce pro řízení zdrojů

Přehled alokací, Alokace vedoucích projektu, Alokace členů projektového týmu, Dodatečné alokace, Pracovní výkazy, přehled vlastních alokací, přehled alokací podřízených, Reporty.

Funkce pro vyhodnocení projektů

Přehled o plánech finančních i časových, přehledy o čerpání kapacit, kapacitní plánování zdrojů s vazbou na pracovní kalendáře, automatická fakturace odvedené práce s vazbou na skutečnost nebo plán fakturace.

Vstupy dat externích pracovníků přes internet

Tato nadstavba umožňuje zadávání odpracovaného času nebo odevzdané práce prostřednictvím webového rozhraní. Kontrolu úloh, které jsou danému zdroji naplánovány projektovým manažerem.

Vstupy dat externích pracovníků - off-line klient

Pro vstupy dat externích pracovníků je připraven off-line klient, kdy evidence úkolů a výkazů je prováděna na lokálním počítači a jednou za čas se synchronizují jak přidělené úkoly, tak vykázané činnosti s centrální databází systému Helios Orange.

Grafické přizpůsobení známému Outlook pomáhá výrazně zrychlit zavedení tohoto způsobu práce i do firem, kde zatím vykazování činností nebylo.