ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Jádro systému

ČÍSELNÍKY

Organizace
Číselník organizací je jeden z největších číselníků systému Helios Orange. Obsahuje seznam vašich odběratelů, dodavatelů a ostatních organizací. Tento číselník je využíván většinou modulů systému Helios Orange. Seznam je společný pro odběratele i dodavatele, takže je-li váš obchodní partner současně vaším dodavatelem i odběratelem, může být v číselníku veden pod jednou kartou.

Kontaktní osoby

Zaměstnanci

Nákladové okruhy

Vozidla

Organizační struktura

Kontace
-Účetní kódy, též nazývané kontace, slouží v jednotlivých agendách ekonomického systému Helios Orange (Oběh zboží, Fakturace, Pokladna atd.) k označení jednotlivých prvotních dokladů (příjemky, výdejky, faktury, pokladní doklady atd.) účetním předpisem, pomocí kterého je následně prvotní doklad zaúčtován do účetního deníku v modulu Účetnictví.
- Jedná se o předpis, jak jednotlivé položky prvotního dokladu účtovat na jednotlivé účty, do jakého druhu účetních dokladů a jakým způsobem.
Kurzovní lístek

atd..

JAZYKOVÉ VERZE

Český jazyk (vč. legislativy)
Slovenský jazyk (vč. legislativy),
Anglický jazyk,
Německý jazyk
Polský jazyk
Rumunský jazyk

Český nebo slovenský jazyk je v základní ceně, ostatní jazyky jsou příplatkové.
Součástí jazykové verze je sada základních tiskových formulářů v příslušném jazyce.

DOKUMENTY

Systém Helios Orange podporuje jednoduchý dokument management. Podporuje verzování dokumentu, práva k dokumentu, diskuzi k dokumentu.

NÁSTROJE PŘIZPŮSOBENÍ

Modul Nástroje přizpůsobení slouží k úpravám systému, aby co nejvíce vyhovoval požadavkům zákazníka. Jedná se o silný nástroj s řadou možností, který umožní upravit systém pro použití ve specifických oborech či branžích, čímž vznikají tzv. branžová řešení. Další přidanou hodnotou pro zákazníka je možnost úpravy výstupních formulářů, umístění loga, upoutávek apod. a podpořit tak jednotnou komunikaci směrem k zákazníkům.
Mezi hlavní nástroje přizpůsobení patří:
1. Definované formuláře
2. Definované přehledy
3. Externí sloupce, akce, přehledy a pluginy
4. Automat
5. Definované vazby
6. Definované vztahy
7. Uživatelské editory

WORKFLOW

V každém přehledu prvotních dokladů má uživatel možnost zvolit kritéria, pomocí nichž určí doklady vstupující do worklistu. Na záložce „Workflow“ pak vznikne strukturovaný přehled prvotních dokladů přesně podle zvolených kritérií. Uživatel pak vidí doklady, které má zpracovat právě ON, dle role, jakou má v procesu zpracování dokladů a provede akci, která mu v procesu workflow byla přidělena. Pro zjednodušení práce s workflow je možné nastavit automatické zasílání e-mailů či SMS s připomenutím příslušné akce. Správně nastavený oběh dokladů snižuje čas nutný ke zpracování prvotních dokladů, umožňuje zpracování pouze elektronickou cestou (není potřeba tisknout košilky k fakturám apod.) a nastavuje jasné principy kontroly zpracování dokladů.

ELEKTRONICKÉ PODEPISOVÁNÍ PDF DOKUMENTŮ

Podmodul umožňuje podepisovat všechny PDF výstupy z Helios Orange elektronickým podpisem a šifrovat šifrovacím certifikátem.
Základní rozdělení certifikátů
+ podepisovací certifikát obecně slouží k potvrzení pravosti dokumentu. Zaručuje, že v dokumentu nebyly prováděny žádné neautorizované změny nebo úpravy. Zároveň podpis jednoznačně identifikuje odesílatele – je prakticky nepadělatelný.
+ šifrovací certifikát slouží pouze k zašifrování již podepsaného dokumentu. Není možné šifrovat nepodepsaný dokument. Zašifrování zaručuje naprostou nečitelnost dokumentu pro nepovolané osoby.

PRÁVA

UŽIVATELSKÁ PRÁVA - Definovaní uživatelé k celému systému Tento přehled slouží k údržbě, zakládání, mazání a nastavování práv uživatelů systému Helios Orange. Nově zadaný uživatel je automaticky založen na SQL Serveru. V případě vícefiremní verze systému se nový uživatel zobrazí i v ostatních firmách. Přístup a práva do konkrétní firmy je třeba uživateli nastavit v jednotlivých firmách odděleně.

DATABÁZE

Helios Orange je přizpůsoben pro práci v libovolném množství databází. Součástí jádra systému je výběr a zajištění práva přístupu k vybrané databázi. Tuto vlastnost využívají především účtní firmy.