ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Kalkulace

Modul kalkulace je určen pro prezentaci výsledků hospodaření z pohledu jednotlivých produktů nebo skupin produktů. Využívá data uložená v podnikovém informačním systému Helios Orange a s pomocí definovaných ukazatelů resp. pravidel výpočtu jednotlivých ukazatelů umožňuje provádět výpočty výsledků hospodaření. Vlastní výpočty vycházejí z níže popsaných datových zdrojů a to jak z oblasti finančních tak i naturálních, jejichž kombinací lze zjistit skutečné výsledky v oblasti objemů prodejů, nákladů, tržeb, výrobních či prodejních cen nebo dalších ukazatelů, které mohou být dle specifických požadavků v modulu nastaveny.

Pro správnou funkčnost Kalkulací je potřebné účelně navrhnout číselníky v systému Helios Orange:
- číselník zakázek – definice nejpodrobnější specifikace výrobků pro potřeby vyhodnocení nákladů a zisků
- karty zboží – provázanost jednotlivých karet výrobků na číselník zakázek
- pohyby zboží – kombinace karty zboží, zakázky a pohybu umožňuje identifikaci množství pro sledování (spotřeba materiálu, příjem vlastních výrobků, prodej výrobků, spotřeba vlastních výrobků)

Návazně na realizované nastavení systému číselníků Helios Orange jako celku pro segment výroby je nutné nastavit pravidla výpočtu v modulu Kalkulace v následujících oblastech:
- ukazatele –zadaní kalkulačních ukazatelů – náklady na jednu měrnou jednotku: např. jeden hektar v zemědělské prvovýrobě, jeden kubický metr ve stavebnictví jeden výrobek ve výrobních společnostech a dále také například náklady celkem, objem vyrobené produkce, objem prodané produkce, spotřeba materiálu, výrobní cena, apod.
- pravidla kalkulací – zadání vazeb mezi daty v systému Helios Orange pro výpočet jednotlivých ukazatelů, možnosti kombinace dat množstevních z položek výdejek, faktur a stavu skladů, finančních ze záznamů v účetním deníku nebo data uložená v libovolných tabulkách systému Helios Orange nebo SQL, které lze k systému Helios Orange připojit.
- pravidla režie – nastavení rozpuštění režijních zakázek na jednotlivé zakázky-výrobky s možností volby výpočtu – na jednotku měny u nákladů, na jeden hektar, na jeden kubický metr, na jeden nebo stanovený počet výrobků, obecně na měrnou jednotku.

Výsledovka zakázek – výpočet výsledků Kalkulací pro prezentaci na základě zvoleného období měsíc/rok s výběrem čísla zakázky – výrobku od-do:
- výpočet sumy režií a zakázek pro rozpuštění režijních nákladů na jednotlivé zakázky se zobrazením ve výsledovce zakázek
- výpočet nákladů MO – minulého období pro zakázky u kterých je sledována nedokončená výroba
- sumace účetního deníku – náklady a zisky dle definovaných zakázek od počátku roku do období zadaného v parametrech výpočtu měsíc/rok
- výpočet hospodářského výsledku
- výpočet jednotlivých ukazatelů dle nastavených pravidel
- uložení do tabulek pro prezentaci

Varianty výsledovky zakázek – uživatel může definovat libovolné množství výpočtových variant, které umožňují:
- výpočet libovolných variant podle nákladových středisek, strojů, zakázek nebo jejich skupin
- porovnávání vypočtených variant mezi sebou
- porovnávání vypočtených variant s plánem

Varianty prezentace :

Po provedení kontrol a konečného výpočtu výsledovky zakázek je připraveno několik variant prezentace a uložení vypočtených dat: - tisk dat – tisk na tiskárně nebo do souboru v graficky upraveném formátu např. jako níže uvedený obrázek - export do formátu MS Excel – export označených řádků pro další práci, úpravy nebo tvorbu grafů