ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Kontrakty a odvolávky

Odvolávka má vždy vazbu na předem sjednaný kontrakt a položku, která má být dodávána v následujícím časovém období. Jednotlivé odvolávky chodí v pravidelných intervalech a postupně se zpřesňují.
Platná je pouze poslední odvolávka, ostatní odvolávky jsou uloženy v historii.

Požadavky z odvolávek mohou vstupovat do generování požadavků na plán výroby a na objednávání materiálů, včetně respektování požadovaného termínu dodání.
Z termínů odvolávek je možné přímo generovat výdejky - dodací listy.

Import odvolávek lze řešit přes importní tabulku, do které se data načítají z externího systému nebo z MS Excel.

Modul Kontrakty neřeší oblast EDI komunikace mezi dodavatelem a odběrateli.
V případě požadavku na EDI komunikaci Vám můžeme na základě provedené analýzy Vašich předávaných dat navrhnout externí individuální řešení.

Kontrakty

V kontraktu je definována návaznost na organizaci a zboží, které je předmětem následných odvolávek. Nedílnou součástí kontraktu je rámcové množství a cena za jednotlivé položky. Položka kontraktu obsahuje také atribut Externí číslo položky. Jedná se o označení položky u odběratele. Toto číslo se využívá při importu EDI odvolávek.

Na hlavičce kontraktu je možné nastavit příznak „Splněno“. Tento příznak ukončí platnost kontraktu a není na něj možné pořizovat nové odvolávky.

Odvolávky

Odvolávky obsahují upřesněná množství k jednotlivým termínům dodání. Odvolávky musí mít vždy vazbu na kontrakt a položku zboží.
V přehledu odvolávek se zobrazují pouze poslední platné odvolávky. Historické odvolávky je možné zobrazit v přehledu historie odvolávek.