ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Licencování Helios Orange

Helios Orange je licencován na počet konkurenčních uživatelů. Rozsah licence je definován licenčním kódem. Při změně rozsahu licence je poskytnut nový kód, který obsluha zadá do instalace programu. Nic nového se neinstaluje, jenom dojde k odblokování příslušného modulu nebo počtu uživatelů.

Výpočet ceny licence není jednoduchá a nelze ji poskytnout formou ceníku. Cenu licence vám na požádání zkalkulujeme, požádejte zde .

Jádro systému

Jádro IS Helios Orange tvoří především základní číselníky. Počet uživatelů do jádra se definuje jako celkový maximální počet všech uživatelů, kteří mají program spuštěný v jednom okamžiku.
Celkový počet definovaných uživatelů není omezen. Program kontroluje při přihlášení uživatele do IS Heliosu Orange, zda aktuální počet přihlášených uživatelů nepřekračuje povolený počet.
Druhým parametrem licence je počet databází, které daná licence může obsluhovat.

Moduly

Helios Orange je modulový systém a je možné definovat počet přístupů do jednotlivých modulů. I v případě přístupu do modulů se jedná o konkurenční uživatele, a systém hlídá počet aktuálně přistupujících uživatelů do jednotlivých modulů a kontroluje jejich počet s licencí.

Pluginy

Systém Helios Orange lze doplnit o pluginy. Mohou to být jednak pluginy distribuční a jednak pluginy uživatelské. V obou případech je licence limitována pouze celkovým počtem uživatelů v Heliosu Orange.