ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Lidské zdroje

Oblast LIDSKÉ ZDROJE je součástí integrovaného systému Helios Orange. Lze jej využívat samostatně (bez vazby na další agendy) nebo v návaznosti na modul Účetnictví Helios Orange a Banka Helios Orange.

MZDY

- Vedení kmenových karet jednotlivých pracovníků s jejich mzdovými a osobními údaji.
- Vedení pravidelných paušálů a srážek jednotlivých pracovníků.
- Tisk kmenových karet pracovníků.
- Tisk sestav z údajů v kmenových kartách pracovníků (vybrané údaje k pracovníkům, vybraní pracovníci a k nim některé údaje z karet).
- Tisk potvrzení o zdanitelných příjmech.
- Předzpracování mezd s možností rozúčtování na jednotlivé zakázky.
- Předzpracování mezd na odloučeném pracovišti.
- Výpočet průměrů na nemocenské dávky a na dovolenou.
- Výpočet zálohy na daň.
- Výpočet odvodů na zdravotní a sociální pojištění.
- Vedení několika zdravotních pojišťoven.
- Snadnou údržbu konstantních údajů (pojištění, daňové sazby, odpočitatelné položky apod.).
- Doplňování číselníku mzdových složek uživatelem (možnost jednoduché tvorby vlastních mzdových složek).
- Tisk sestav nemocenských dávek, evidenčního stavu pracovníků, docházkových sestav a mnoha dalších.
- Tisk evidenčního listu důchodového zabezpečení.
- Tisk potvrzení o zaměstnání.
- Tisk mzdových listů.
- Tisk mzdových lístků, mincovek.
- Nastavení různých pracovních kalendářů.
- Rozúčtování mezd na zakázky.
- Uplatnění odpočtů úroků z hypotečního úvěru.
- Tisk platebních příkazů.
- Nastavení vnitřních práv v programu.
- Přenos mezd do programu ÚČETNICTVÍ systému Helios Orange.NOVINKA - KONTA PŘESČASŮ

Podmodul KONTA PŘESČASŮ řeší :
+ evidenci veškerých dokumentů k příslušnému zaměstnanci
+ evidenci jubileí zaměstnanců, narozenin, rodinných příslušníků apod.
+ evidenci a automatické plánování školení a lékařských prohlídek
+ evidenci plánovaných a skutečných nákladů na školení
+ evidenci certifikátů získaných ze školících akcí

PERSONALISTIKA

- Evidence veškerých dokumentů k zaměstnanci (pracovní smlouva, odpovědnost za škodu.).
- Evidence jubileí zaměstnanců .
- Evidence narozenin rodinných příslušníků.
- Evidence vzdělání zaměstnance.
- Evidence praxe zaměstnance.
- Evidence přepočtených stavů zaměstnanců.

PERSONÁLNÍ SLOŽKY

Na základě konkrétních požadavků lze jednoduchým způsobem nadefinovat a využívat tzv. personální složky. Užívání personálních složek umožňuje následující evidence:
- Evidence jazykových znalostí
- Evidence řidičských průkazů
- Evidence toho, co bylo zaměstnanci přiděleno (např. nářadí, služební psi, služební zbraně, ochranné pomůcky apod..).

ŠKOLENÍ

EVIDENCE ŠKOLENÍ K ZAMĚSTNANCI.
Prostřednictvím této akce je možné k zaměstnanci přiřadit školení, která má absolvovat (např. vzhledem k jeho pracovnímu zařazení).AUTOMATICKÉ PLÁNOVÁNÍ ŠKOLENÍ.
Prostřednictvím této akce je možné automaticky vytvořit plány školení zaměstnanců. Tyto plány mohou být jednak neperiodické (jedná se o jednorázové školení) nebo periodické (např.jednou za 6 měsíců). Je možné vždy vytisknout přehled zaměstnanců, kteří mají v určitém časovém období absolvovat konkrétní školení.
EVIDENCE PLÁNOVANÝCH A SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ NA ŠKOLENÍ A PRACOVNÍKA.
EVIDENCE ZÍSKANÝCH CERTIFIKÁTŮ ZE ŠKOLÍCÍCH AKCÍ.

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

EVIDENCE LÉKŘSKÝCH PROHLÍDEK K ZAMĚSTNANCI.
Prostřednictvím této akce je možné k zaměstnanci přiřadit lékařské prohlídky, která má absolvovat (např. vzhledem k jeho pracovnímu zařazení).
AUTOMATICKÉ PLÁNOVÁNÍ LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK.
Prostřednictvím této akce je možné automaticky vytvořit plány lékařských prohlídek zaměstnanců. Tyto plány mohou být jednak neperiodické (jedná se o jednorázovou lékařskou prohlídku) nebo periodické. Je možné vždy vytisknout přehled zaměstnanců, kteří mají v určitém časovém období absolvovat lékařské prohlídky.

ČESKÁ SPOŘITELNA - EXPORT