ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Modulární systém

Nová generace

Helios Orange je moderní informační systém určený středně velkým a menším firmám. Helios Orange byl na český trh uveden na podzim roku 1999, je novou generací známého ekonomického systému HELIOS. Na trhu ekonomických informačních systémů se úspěšně pohybuje již 20 let a za dobu svého působení uspokojil téměř 5.500 uživatelů. Vychází ze dvou silných stavebních kamenů — zkušeností společnosti Asseco Solutions (LCS International) s vývojem a komplexní podporou informačních a ekonomických systémů a výsledků světového giganta, společnost Microsoft, na jehož databázové platformě MS SQL Server je Helios Orange postaven.

Princip stavebnice

Systém je uspořádán modulárně a konkrétní moduly je možné využívat jednotlivě či v potřebné kombinaci. Znamená to, že moduly systému jsou děleny na co nejmenší komponenty tak, aby si zákazník mohl pořídit vždy jen ty nástroje, které využije.

Efektivní řešení pro výrobu, služby i obchod

Ve výrobních podnicích se osvědčil modul Výroba, zahrnující jak technickou přípravu, tak i kapacitní plánování a řízení výroby, včetně variant výrobků a řízení jakosti. Obchodní společnosti zase oceňují agendu oběhu zboží s možností evidence výrobních čísel, transformace měrných jednotek během pohybu zboží, využití čárových kódu a automatizace proclení. Modul Cla je obecně velmi oblíben, neboť jeho analytický rozsah je u nás bezkonkurenční. Za pozornost jistě stojí i modul Mobilní obchod s možností připojení přenosných zařízení umožňujících pořizovat data přímo v terénu. Maloobchodům jsou určeny moduly Pokladní prodej a Internetový obchod. Podporu naleznou i přepravní a spediční společnosti díky modulu Sběrná služba, který řeší jak námořní a kontejnerovou, tak i leteckou přepravu. Alternativou Sběrné služby je pak modul Pravidelné přepravy. Samozřejmě nemůže chybět modul Firemní aktivity (CRM) pro řízení vztahu se zákazníky a modul Manažerské vyhodnocování pro další zpracování požadovaných dat formou tabulek a grafů.

Nadnárodní řešení


Helios Orange je ideálním řešením i pro zahraniční firmy působící v České republice, případně firmy se zahraničními pracovníky. Základní konfigurace systému je sice nastavena pro český jazyk, veškerá terminologie včetně ovládání a komentářů má však i svou anglickou, německou, polskou a rumunskou jazykovou verzi. Během práce tak lze jednoduše přepínat mezi jednotlivými jazykovými prostředími. Systém je plně lokalizován také na Slovensku .

Příjemné grafické prostředí

Vzhled a ovládání systému jsou přísně podřízeny požadavkům ergonomie. Pro ty, kteří jsou již zvyklí pohybovat se v prostředí Microsoft Windows, bude jistě příjemné základní ovládání systému, které je maximálně přizpůsobeno zvyklostem jednoduchého ovládání v grafickém prostředí.


Nejnovější technologie

Systém je vyvíjen v prostředí jazyka Delphi a je v souladu s trendy vývoje na poli informačních technologií důsledně vystavěn na bázi vícevrstvé architektury klient/server. Ta zajišťuje systému ještě větší bezpečnost dat, stabilitu a rychlost přístupu k požadovaným datům. Použitým databázovým strojem je výhradně MS SQL Server. Systém využívá technologií data warehousingu pro správu a vyhodnocování dat. Plnou podporu má komunikace vzdálených pracovišť a přenos dat mezi nimi.
Přípravy a vývoj nové generace systému Helios Orange probíhaly v těsné kooperaci se společností Microsoft. Tato spolupráce zajišťuje uživatelům systému Helios Orange rychlý přístup k novým technologiím a zároveň připravenost, prověřené fungování a integraci systému s dalšími produkty společnosti Microsoft – především MS Office.


Široké možnosti rozšíření

Základní moduly pokrývající oblast ekonomiky a logistiky lze navíc doplnit řadou speciálních modulů, rozvíjejících schopnosti systému v jednotlivých specifických oblastech řízení firmy. Mezi další specializované moduly a oblasti, které společnost Asseco Solutions připravuje společně se svými autorizovanými vývojovými partnery, patří například oblast Výroba zahrnující jak TPV, tak i kapacitní plánování a řízení výroby, včetně variantního řešení výrobků, oblast Celní software včetně modulů NCTS, jejíž rozsah je u nás bezkonkurenční, oblast Doprava a spediční služby, Manažerské vyhodnocování, Zemědělství, Mobilní či Internetový obchod. Systém dále obsahuje řadu nástrojů pro uživatelské nastavení, díky kterým se snadno přizpůsobí procesům specifickým v různých odvětvích, a umožňuje tak vytváření tzv. branžových řešení. Mezi hlavní nástroje patří zejména definované přehledy a formuláře, externí akce, pluginy a další. V souladu s moderními trendy elektronické komunikace podporuje systém Helios Orange všechny standardy a komunikační protokoly, mezi jinými např. XML, EDI komunikace, HTTP, FTP a SSL protokol, elektronické šifrování, elektronický podpis a další.