ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Nástroje přizpůsobení

Hlavní nástroje přizpůsobení :

1. Definované formuláře
2. Definované přehledy
3. Externí sloupce, akce, přehledy a pluginy
4. Modul Automat
5. Funkce Nastav pro vytváření speciálních přehledů a sestav
6. Uživatelské editory

1. DEFINOVANÉ FORMULÁŘE

Tento doplněk systému Helios Orange umožňuje vytvářet a upravovat grafickou podobu tiskových výstupů, především dokladů (např. faktury, výdejky, pokladní doklady, účetní doklady, výplatní lístky, doklady z výroby, dopravy a ostatních modulů). Modul je postaven na rozhraní REPORTBUILDER ENTERPRISE softwarové skupiny DIGITAL METAPHORS (http://www.digital-metaphors.com/ )

Pomocí nástroje ReportBuilder lze měnit barvy, fonty, rozložení a obsah tiskového formuláře, je možné vkládat a tisknout grafické prvky jako jsou obrázky (např. logo vlastní firmy ...), čárové kódy (většina používaných typů např. EAN13, EAN8, Code39, Interleaved 2 of 5 ...), rámečky apod..

2. DEFINOVANÉ PŘEHLEDY

Tento modul umožňuje vytvořit pomocí SQL dotazů přehled čerpající nejenom ze všech údajů databáze systému Helios Orange, ale i zároveň z údajů jiné databáze a z připojené tabulky MS Excel.

3. EXTERNÍ SLOUPCE, AKCE, PŘEHLEDY A PLUGINY

- Externí sloupce
Pomocí externích sloupců lze v jakémkoliv přehledu zobrazit informace vypočtené z údajů jiných sloupců téhož přehledu, z údajů z jiného přehledu a dokonce i z údajů jiných datových zdrojů mimo informační systém.
- Externí akce
Pomocí externích akcí lze rozšířit libovolný přehled o nové funkce, které zpracovávají údaje daného přehledu, jiných přehledů nebo údajů z návazných datových zdrojů jiných programů ve firmě.
- Externí přehledy
Externí přehledy slouží k zobrazení a zpracování údajů z datových zdrojů mimo informační systém Helios Orange. Jedná se zejména o další programy, které firma využívá k řízení firemních procesů. Lze tak zobrazit data z jiných programů v prostředí systému Helios Orange a zvýšit tak integraci firemního software.
- Pluginy
Pomocí pluginů můžeme integrovat do prostředí systému Helios Orange jiné programy, nebo jejich části. Lze tak například použít zcela jiný formulář k pohledu na data umístěná v systému Helios Orange, či na data jiných programů.

4. MODUL AUTOMAT

Modul automat umožňuje seskupování a řetězení jednotlivých akcí, funkcí apod. a následně jejich spuštění v jedné dávce. Funkce tak umožňuje zrychlit práci při operacích, které se sestávají z opakujících se rutinních úkonů. Zároveň se snižuje chybovost použitím jednotného postupu akcí, který je definován v modulu Automat a uživatel tak nemusí přemýšlet nad akcemi a jejich posloupností. Automatů lze vytvořit neomezeně. V rámci každého automatu zvolíme posloupnost přehledů, ze kterých chceme akce spouštět. Ke každému přehledu pak můžeme připojit nápovědu tak, aby bylo jasné, kde se nacházíme v rámci dávky akcí a co by měla případně v daný okamžik udělat obsluha. Ke každému přehledu lze nastavit akce, které se mají provést, tiskové formuláře v případě tisku a další.

5. FUNKCE NASTAV

Pomocí této funkce můžeme vytvořit neomezené množství speciálních přehledů sestav apod. Pro úpravy přehledů máme možnost zvolit sloupce, které se mají zobrazit včetně jejich šířky, třídění podle neomezeného množství kritérií, zadat podmínky pro zobrazení záznamů a relačních vztahů mezi nimi, vybrat možnost normálního zobrazení, či seskupených záznamů a každé toto nastavení uložit. Každé uložené nastavení lze pak jednoduše vybrat kliknutím myši, či volbou z menu. Libovolný z uložených přehledů můžeme také nastavit jako výchozí přehled, který může být pro každého uživatele jiný, tak jak to vyhovuje jeho potřebám.

6. UŽIVATELSKÉ EDITORY

Modul Uživatelské editory umožní přizpůsobit vzhled jednotlivých zadávacích editorů potřebám uživatelů. Lze v nich uspořádat jednotlivá pole tak, jak bude danému uživateli vyhovovat, i s tím, že některá pole budou hlídaná pro povinnost vyplnění.
Z Helios Store lze stáhnout vzorové definice editoru Organizací, Firemních aktivit a Zakázek. Tyto vzorové definice budou fungovat pouze se zakoupeným modulem "Uživatelské editory". V editorech, které jsou v tzv. novém vzhledu, je v menu Akce podmenu Uživatelské editory. Zde je sloučeno vše, co se týká možností nastavení editoru.
Uživatelské editory umožňují nastavit
• uspořádání editoru
• vlastnosti jednotlivých editačních políček (vyžadované, pouze ke čtení, podbarvení)
• uložené procedury (Nová věta, Pouze ke čtení, Validace OK / Storno)

Agendový list

soubor ke stažení