ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

NCTS

Co je NCTS
Jedná se o nový způsob podávání a evidence tranzitních deklarací. Poprvé zde budou na počítači vytvořená data mít větší důležitost než papírový formulář. Data proto budou muset být elektronicky podepsána, zašifrována a odeslána zabezpečenou cestou - přes VAN operátora.
Proč přejít na NCTS
Systém je již dnes plně používán v řadě zemí EU, např. ve Španělsku či Itálii. Od 1.7.2003 se jeho použití dále výrazně rozšíří. Českým vývozcům přinese několik výhod :
1) Pohodlný způsob podání celní deklarace.
2) Rychlé informace o ukončení (v řádu několika hodin, max. dnů).
3) Rychlé uvolňování záruk po ukončení tranzitu.
4) Výhledově rychlejší průjezd přes státní hranici.
Celní správě přinese podstatnou výhodu - možnost včas vysledovat překračování celkové výše záruky.
Pro koho bude NCTS
Od 1.7.2003 bude systém NCTS povinný pro všechny schválené odesílatele a všechny schválené příjemce ve společném tranzitu.
Co bude NCTS od uživatelů vyžadovat
Každý provozovatel NCTS bude muset splnit následující podmínky :
1) Mít zajištěn vlastní elektronický podpis (viz www.ica.cz nebo www.cs.mfcr.cz/ECR/Certifikaty/Cert_postup.html)
2)
Připravit svou výpočetní techniku tak, aby splňovala minimální hardwarové nároky :
konfigurace serveru (*) : PIII nebo PIV, 256 MB RAM, CD, Windows 98 SE nebo vyšší
konfigurace stanice : PII, 64 MB RAM, Windows 98 SE nebo vyšší
3) Vybavit počítač na kterém se bude elektronicky podepisovat op.systémem Windows 2000 nebo XP
4)
Schválený odesílatel musí mít laserovou nebo inkoustovou tiskárnu (pro kvalitní tisk čárového kódu)
5) Uzavřít smlouvu s VAN operátorem certifikovaným pro NCTS
(*) jako server lze použít i jakoukoli pracovní stanici - pokud bude splňovat výše uvedené tech. požadavky

Systém NCTS je nabízen ve dvou modulech - NCTS vydaný pro schválené odesílatele a NCTS přijatý pro schválené příjemce. Oba moduly budou součástí programu CLA IQ. Lze k nim tedy připojit běžné celní deklarace, zjednodušené postupy, celní sklady a AZS nebo záruční listiny. Vše pak mezi sebou komunikuje bez nutnosti dvojího zapisování totožných údajů.