ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Obchod

Představujeme Vám oblast OBCHOD ekonomického systému Helios Orange.
SW je vytvořen v architektuře klient – server, v prostředí databáze MS SQL Server 2008 (2005). Tato oblast řeší skladové evidence, pohybu zboží ( materiálu ) na skladech, jeho příjem a výdej včetně rezervace, vytváření nabídek, zakázek, evidence služeb. Výraznou úsporou času je možnost přímého vystavování faktur (z modulu Fakturace a pošta) během zpracování pohybových dokladů, samozřejmostí je výpočet a rozúčtování DPH.
Moduly je možno používat jak pro práci na jednom samostatném počítači, tak i na počítačových sítích.


SKLAD, NÁKUP A PRODEJ

- Vedení přehledu odběratelů a dodavatelů.
- Vedení skladových zásob na libovolném počtu skladů.
- Možnost vedení skladových zásob v reálných (FIFO) nebo v průměrných cenách na každém skladě samostatně.
- Jednoduché nastavení konstantních údajů ( označení zboží, formulář faktury apod.).
- Pořizování a údržba pomocných číselníků ( dokladů, kontací, PSČ apod.).
- Možnost nastavení neomezeného počtu prodejních cen pro každé zboží.
- Přepočet nabídkových cen.
- Optimalizace skladových zásob ( nastavení max. a min. stavu zboží ).
- Možné nastavení množstevních a finančních slev pro odběratele a zboží.
- Individuální lhůty splatnosti pro jednotlivé organizace.
- Automatické generování dodavatelských objednávek.
- Evidence a tisk dodavatelských objednávek.
- Vystavení rezervace zboží.
- Postupné převádění rezervace do výdeje.
- Možnost převádění rezervace do dodavatelských objednávek.
- Snadné vystavení a tisk příjmových a výdejových dokladů.
- Možnost převodu příjmového dokladu do výdejky.
- Vystavení a tisk vydaných faktur s možností využití všech již připravených dokladů.
- Možnost vytváření zálohových faktur a vytvoření konečné faktury.
- Tisk nabídek a ceníků.
- Tisky sestav stavu skladů, stavu zásob, obratových soupisek apod. .
- Možnost tvorby vlastních uživatelských sestav.
- Tisk definovaných formulářů.
- Umožňuje přepočítávat měrné jednotky na vstupu a výstupu.
- Okamžitý přenos pohybů a vydaných faktur do modulu ÚČETNICTVÍ pomocí kódů zaúčtování.
- Možnost sledování pohybu zboží na Zakázce.
- Nastavení vnitřních práv v programu ( ochrana před neoprávněným přístupem).
- Možnost zadávat libovolnou cizí měnu na příjemku, výdejku a fakturu.
- Možnost zadávání a sledování výrobních čísel skladových položek.
- Možnost práce s čárovými kódy.

Další podmoduly :

VÝROBNÍ ČÍSLA,
RUZNÉ MĚRNÉ JEDNOTKY - Evidence/Vstup/Výstup,
ČÁROVÉ KÓDY,
CELNÍ SKLAD A AZS,
KUSOVNÍKY,
DAŇOVÝ SKLAD.

ZAKÁZKY

- Zpracovávání dat ostatních modulů zadaných na zakázku.
- Velmi podrobně sledování náklady a výnosy na jednotlivé zakázky.
- Možnost vlastní kalkulace zakázky.
- Díky střediskovým koeficientům umožňuje rozúčtovávání nákladů na zakázku sle organizační struktury.
- Tisky definované zakázkové listy.
- Materiálové plánování na zakázku a propojení plánu do modulu OBĚH ZBOŽÍ.
- Možnost definice a tisku sumarizačních sestav.
- Tisky dalších přehledů o zákázce (přehled vyplacených mezd na zakázku, fakturace na zakázku, výdej zboží na zakázku).
- Možnost vytváření pomocí Generátoru sestav libovolné tiskové výstupy.


KONTRAKTY

DOŠLÉ OBJEDNÁVKY