ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Pokladna a banka

Pokladna

Pokladny podle firemní potřeby
• možnost evidovat libovolné množství pokladen dle potřeb firmy
• nastavení způsobu číslování pokladních dokladů v jedné nebo dvou číselných řadách
• vedení pokladny v cizí měně s přepočtem na CZK
• možnost přednastavení tiskových formulářů
• definice práv pro pořizování a prohlížení dat v jednotlivých pokladnách

Jednoduchá tvorba a evidence pokladních dokladů
• tvorba jednodušších pokladních dokladů přímo na hlavičce dokladu
• možnost tvorby položkových dokladů, např. pro vyúčtování výdajů zaměstnanců
• zúčtování vyplacených nebo přijatých záloh
• možnost přiřazení dokladu organizaci, zakázce, zaměstnanci, útvaru, nákladovému okruhu a vozidlu včetně popisu a poznámky
• dopočet DPH ze základu, popř. pomocí koeficientu z celkové ceny včetně DPH
• jednoduché vystavení kopie dokladu, záporné kopie či storna dokladu
• automatizovaná tvorba úhrad z modulu Fakturace

Uzávěrky, účtování a výstupy
• snadné provádění uzávěrek pokladen včetně možnosti provedení odvodů a dotací
• jednoduchá možnost účtování na základě vytvořených kontací
• pokladní kniha, pokladní deník v CZK i cizí měně

Banka

Elektronická komunikace s bankovními ústavy
• obousměrná elektronická komunikace s bankovními ústavy ČR pomocí vytvořených skriptů

Platební příkazy
• jednoduchá tvorba platebních příkazů z modulu Fakturace nebo z účetního saldokonta
• vystavení tuzemských platebních příkazů v CZK i v cizí měně
• tvorba sdružených plateb s ohledem na úsporu bankovních poplatků

Snadná práce s cizími měnami
• automatické přepočty cizí měny na CZK na základě stažených kurzovních lístků
• výběr data kurzu podle data vystavení nebo data úhrady uvedeného na bankovním výpisu
• možnost použití přepočtu třetí měnou (platba v jiné měně než je měna účtu)
• automatizovaný přepočet běžných kursových rozdílů
• jednoduchý přepočet bilančním kurzem k vybranému dni

Vazba na účetnictví
• automatizované dohledání úhrady
• možnost zaúčtování nedohledaných úhrad na vybraný analytický účet
• jednoduché ruční opravy
• vazba řádků výpisů na prvotní doklady v modulu Fakturace
• přehledné informace o zaúčtování bankovního výpisu i jeho jednotlivých řádků

Agendový list

soubor ke stažení