ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Pokladní prodej

Při prodeji maloobchodního typu je obvykle vyúčtování prováděno prostřednictvím kontrolní pokladny. Pokud je nutno vést ještě skladovou evidenci zboží, je tato evidence prováděna ručně nebo při počítačovém zpracování samostatným programem a data jsou tedy zpracovávána dvakrát. Odstranění této nevýhody nabízí organizacím, které potřebují spojit "pultový" prodej se skladovou evidencí, modul Počítačová pokladna.

Modul pracuje ve spolupráci se systémem Helios Orange. Umožňuje dovybavení klasického osobního počítače o speciální pokladní periférie, čímž obdržíme zařízení zajišťující jak funkce počítače, tak kontrolní pokladny. Jmenovitě se jedná o peněžní zásuvku, zákaznický displej, tiskárnu pro tisk paragonů, snímač čárového kódu a případně platební terminál pro bezhotovostní platby magnetickými nebo čipovými kartami. Základní jednotka může být upravena i na tvar pokladny doplněnou o speciální klávesnici. Monitor pro obsluhu je obvykle dodán menší např. s úhlopříčkou 9 palců. Podmínkou je větší počet sériových i paralelních portů pro připojení všech speciálních zařízení.

Při práci s modulem Pokladní prodej obsluha nejprve vybere pokladnu, kterých může být definováno více, a u ní má možnost potvrdit nebo změnit parametry modifikující zpracování.

K záznamu prodeje slouží vstupní obrazovka zobrazující zákaznický displej, řídící údaje pro prodej jako celek a vstup jednotlivých prodávaných položek. Udává se též způsob placení např. hotově, šekem, kartami, stravenkami.

Kromě záznamu o prodeji je možno vstoupit i s dalšími údaji o pohybu peněz v pokladně i vlastním prodeji (dotace pokladny, reklamace, odvod tržby apod.).

Samozřejmě použití počítače má přednost oproti pokladně v tom, že poskytuje i řadu výstupů ve formě přehledů, které má uživatel stejně jako u ostatních subsystémů možnost směrovat na obrazovku, na tiskárnu či do souboru. Jmenovitě uvádíme přehled pohybů v pokladně (tržby, dotace, reklamace, uzávěrky, ...) souhrnně i jednotlivě s výběrem období. Součástí jsou i informace o závěrkách, o předání pokladny dalšímu prodavači. Uživatel má možnost definovat své vlastní číselníky pro jednotlivé pokladny i pohyby - způsoby manipulace se zbožím i penězi.

V modulu Pokladní prodej je k dispozici celá řada standardních funkcí jako je systém přístupových práv, generátor sestav, editor tiskových sestav, zálohování dat, konfigurace jak samotné úlohy, tak i systémových parametrů, uživatelů, tiskáren apod.

Základní rysy modulu pokladní prodej

- Modul navazující na moduly Oběh zboží a Pokladna systému Helios Orange
- Simulace běžné kontrolní pokladny
- Podpora propojení několika pokladen
- Široké možnosti grafické podoby tištěného pokladního dokladu v různých formách od paragonu až po klasickou fakturu - daňový doklad.
- Možnost evidence způsobu placení (hotově, karty, šeky, stravenky, zákaznická konta).
- Možnost v libovolném místě programu prohlížet skladové karty zboží a jak obsluhu, tak i zákazníka informovat, zda žádaná položka je na skladě a za jakou cenu (informace jsou načítány offline z Helios Orange.
- Podpora externích zařízení jako je pokladní zásuvka, úzká tiskárna, snímač čárového kódu, zákaznický displej nebo kompletní pokladní systémy.
- Možnost úpravy koncové ceny, použití slev hromadně nebo na vybrané zboží.
- Okamžité zjištění stavu finančních prostředků v pokladně.
- Možnost prohlížet a tisknout všechny dříve provedené prodeje.
- Podpora tisku reklamačního listu, dokladu o odvodu tržby, dokladu o dotaci pokladny.
- Možnost získat údaje o tržbě aktuálního období včetně různých způsobů placení i druhů uživatelem definovaných pohybů.
- Řada přehledů o pohybu a stavu vybrané pokladny.

Podpora bodového programu - věrnostní program

- automatická aktualizace stavu bodového konta zákazníka
- možnost realizace plateb prostřednictvím získaných bodů
- stanovení libovolného poměru bod/Kč
- stanovení počátečního stavu bodového konta pro jednotlivé zákazníky

Agendový list

soubor ke stažení