ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Osobní portál zaměstnance

Jedná se o webovou aplikaci, která umožňuje zobrazit definovaná data z IS Helios Orange. Přístup je chráněn přihlašovacím jménem a heslem. Základem je přehled záznamů z různých tabulek. Definování rozsahu zobrazení dat je součástí implementace. Kliknutím na přehled dojde k zobrazení detailu. Pokud je v datech uložen dokument, systém umožní jeho stažení. Portál lze využít pro poskytování jak osobních a mzdových informací, tak i pro poskytování obecných informacích o ekonomice firmy, různá sdělení vedení fimy a další informace uložené v systému Helios Orange. Potřebné výstupy se definují pomocí pohledů.

Dovolená

Přehled poskytující zaměstnanci přehled o nároku a čerpání dovolené v běžném roce.

Mzda

Přehled o aktuální mzdě i o mzdách v minulých obdobích. Možnost zobrazení celého detailu mzdy a tisk mzdového lístku.

Evidence práce ve výrobě

Pokud využíváte modul výroba v Helios Orange, práce je evidována na odváděcích lístcích a evidována v programu. Zobrazení evidence umožňuje zaměstnancům sledovat své pracovní výkony.

Evidence jízd řidičů

Podobně jako ve výrobě je evidována práce i řidičů na výkazech jízd. Tyto výkazy je možné opět zobarzit na protále zaměstnance.

Evidence výkonů v údržbě

Modul evidence údržby slouží kromě jiného i k evidenci pracovních výkonů při opravách a údržbě vlastního zařízení. Odpracovaná a zaevidovaná prace se zobrazí na portále.

Nová stránka 1

Další informace jsou zde: http://www.helios-orange.net/helios-orange/pluginy-a-externi-reseni

Vyzkoušet si portál můžete na adrese https://www.ecodate.eu/opz
jméno: TestOPZ
heslo: testopz