ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Přepravní služby

Spedice

-Modul je určen pro firmy, zajišťující přepravu kusových anebo celokamionových zásilek do zahraničí a po tuzemsku. V podmodulu sběrné služby je pak zahrnut i speciální modul pro sledování leteckých nebo námořních zásilek (včetně kontejnerových přeprav).
-Podmoduly Sběrná služba a Spedice zaručují kontinuální sledování zásilek po celou dobu jejich přepravy a umožňují vystavit širokou škálu formulářů na základě jediného zadání údajů o zásilce.
-Přehledné uspořádání dat, libovolný počet číselných řad pozic a zásilek, jednoduchá obsluha s vysokým komfortem uživatelského nastavení a množství pomocných číselníků (centrální adresář odběratelů a dodavatelů, kontaktní osoby, pomocné adresy nakládek a vykládek, dodací podmínky INCOTERMS, kódy nákladů a výnosů, kalkulační vzorce, popř. přístavy a letiště, letecké společnosti apod.) usnadňují a urychlují evidenci údajů, statistické vyhodnocení a následně i fakturaci na zákazníka.
-U každé zásilky lze sledovat v libovolných měnách jak předpokládané, tak i skutečné výnosy a náklady.
-Pro zajištění "jednotné cenové nabídky" v rámci firmy systém nabízí celou řadu uživatelsky definovatelných maticových sazebníků (např. pro kalkulace manipulací, skladného, vystavení průvodních dokumentů apod.) nebo tzv. relačních sazebníků (kalkulace ceny na základě relace mezi dvěma místy, určenými směrovým kódem a státem).
-Sběrná služba pak pro složitější průběhy přeprav využívá tzv. skladová místa, kudy může zásilka "protékat" při překladech z kamionu na kamion (z oddělení na oddělení), zaskladnění do celního skladu apod. Do těchto skladových míst lze zadávat i zásilky, které dovezli cizí dopravci, popř. zásilky, u kterých ještě není stoprocentní záruka realizace.
-Pro podmodul Spedice je samozřejmostí podchycení libovolného množství a pořadí nakládek a vykládek u jedné zásilky. Naopak u Sběrné služby lze velice snadno sdružovat zásilky i pro přepravy typu terminál-terminál (společné místo nakládky a vykládky).
-Po celou dobu práce vzniká protokol, který zaznamenává veškeré operace, které pracovník s danou zásilkou vědomě či nevědomě v systému vykonal. Do tohoto protokolu lze automaticky zaznamenávat i SMS zprávy od dopravce, které jsou přijímány prostřednictvím MS Outlook Express. Výnosy u zásilky lze fakturovat v libovolné časové posloupnosti, popř. lze spustit i tzv. hromadnou fakturaci za určité časové období nebo za určitého zákazníka.


Pravidelné přepravy

Podmodul Pravidelné přepravy je určen pro sledování velkého množství přeprav mezi dvěma stejnými místy, realizovaných v delším časovém období (velké stavby, rozvoz velkého množství určité komodity zboží apod.). Jedná se tedy vlastně o pozice s dlouhodobou realizací a následnou postupnou nebo celkovou fakturací na zákazníka.