ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Přeúčtování režií

Modul Účetní výkazy byl rozšířen o submodul Přeúčtování režií, který umožňuje přeúčtování režijních nákladů na jiné útvary, zakázky a pod. dle stanoveného předpisu rozúčtování.

Submodul Přeúčtování režií potřebuje ke své funkci submodul Finanční analýza.