ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Přímý kanál

Posílání platebních příkazů do banky a stahování bankovních výpisů můžete provádět přímo ze systému Helios Orange v modulu Banka, bez nutnosti spouštět další program pro zajištění exportu či importu do banky. Tato možnost komunikace platí pro Komerční banku a.s. .

Vystavené platební příkazy můžete odeslat přímo do banky. Stačí zvolit funkci Přenos do banky – export, vybrat příslušný skript pro export, potvrdit provedení přenosu platebních příkazů pomocí aplikace Přímý kanál a po zadání Vašeho bezpečnostního hesla příkazy odeslat do banky. Pokud je nutná autorizace dalšími osobami (např. manažerem), odešlete příkazy pouze k autorizaci. Ty nebudou v bance zrealizovány do okamžiku, než je tato autorizace provedena. Autorizaci je možno provést pomocí služby internetového bankovnictví KB Mojebanka.

V případě stahování bankovních výpisů stačí zvolit funkci Import bankovních výpisů, vybrat příslušný skript, potvrdit stažení výpisů pomocí aplikace Přímý kanál a po zadání Vašeho bezpečnostního hesla budou výpisy stáhnuty.

Pokud chcete používat aplikaci Přímý kanál v systému Helios Orange musíte splňovat následující požadavky:

- mít uzavřenou smlouvu s Komerční bankou, a. s. o používání služby Přímý kanál + Mojebanka - bližší informace o službě Přímý kanál můžete získat na www.mojebanka.cz nebo bezplatné lince 800/152 152
- mít modul Banka systému Helios Orange
- v uživatelských konstantách pro modul Banka mít zaškrtnuto na záložce externí komunikace použití Přímého kanálu