ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Registr smluv

Integrace s HELIOS Orange

Registr smluv je řešen jako plugin systému Helios Orange. Je úzce napojen na práci s dokumenty a modulem evidence pošty, včetně komunikace s datovou schránkou. Modul evidence pošty musí být součástí licence, je to podmínkou pro možnost komunikace s registrem smluv ministerstva vnitra.

Práce s dokumenty

Helios Orange je vybaven dokument managementem. Některé dokumenty, jako jsou smlouvy, přílohy smluv, vystavené objednávky, mohou spadat do výčtu těch, které musí být zveřejněny v registru smluv ministerstva vnitra. Ukládané dokumenty musí být předepsaných formátů: pdf, doc, docx, rtf, odt, txt. Lze pracovat s dokumenty vytvořenými v Helios Orange nebo načtenými z disku.

Zpracování metadat

Registr smluv ministerstva vnitra vyžaduje k textu smlouvy připojit tzv. metadata. Jedná se o povinné strukturované údaje. Tyto údaje se vyplňují v pluginu Registr smluv formou datového záznamu, který je spojen s příslušným dokumentem, smlouvou nebo přílohami smlouvy.

Odeslání do registru smluv

Komunikace s registrem smluv ministerstva vnitra probíhá prostřednictvím zpráv datové schránky. Na pokyn obsluhy vytvoří program z metadat a smlouvy, resp. přílohy smlouvy, datovou zprávu typu: zveřejnění, modifikace, přidání přílohy, znepřístupnění záznamu. Výsledek zpracování zašle registr smluv zpět opět přes datovou schránku. Po načtení je obsluha informována, zda byla smlouva úspěšně zveřejněna.