ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Servis

Modul SERVIS je určen zejména pro:

- Výrobní společnosti, které realizují záruční či pozáruční servis dodávaných výrobků
- Výrobní společnosti, která realizují prostřednictvím vlastních útvarů servis vlastních strojů a zařízení
- Obchodní a montážní společnosti, které realizují záruční či pozáruční servis dodávaných výrobků
- Servisní společnosti, jejichž hlavní činností je poskytování servisních a opravárenských činností

Hlavním posláním modulu SERVIS je evidence činností spojených s poskytováním externích a interních služeb spolu s plnou kontrolou poskytovaných zdrojů a stavu spravovaných subjektů.

Různé obory servisních a opravárenských činností:

- Automobily
- Zemědělská technika
- Chladírenská a klimatizační technika
- Spotřební elektronika a výpočetní technika
- Výrobky jako dílčí komponenty montážních či investičních celků, apod.

Hlavní vlastnosti modulu servis

- Vedení karet subjektů a evidence jejich charakteristik.
- Příjem subjektu do servisní evidence, včetně možnosti evidence souvisejících údajů.
- Uživatelská definice vlastních evidenčních údajů a parametrů.
- Evidence plánovaných a neplánovaných požadavků ve vazbě na karty subjektů
- Evidence úkolů ve vazbě na požadavky a servisní techniky
- Plánování periodických požadavků
- Evidence kontaktů na zadavatele s možností evidence vzájemné komunikace
- Automatická generace servisní zakázky na základě předdefinovaného typu
- Evidence servisních zakázek
- Objednávání náhradních dílů a možnost rezervace materiálu na servisní zakázku
- Evidence závad a způsobu resp. stavu jejich odstranění
- Evidence úkonů, norem a cen ve vazbě na servisní zakázky
- Automatická generace faktur na základě servisní zakázky
- Evidence faktur s vazbou na servisní zakázky
- Vazba na kontace s možností automatického zaúčtování
- Průběžné sledování spotřeby náhradních dílů i souvisejících nákladů
- Statistické sestavy typů závad, spotřeby náhradních dílů, apod.