ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Sklad

Efektivní pořizování záznamů
• rychlý vstup u dat ručním pořízením pomocí klávesových zkratek a předvoleb
• tvorba kopií skladových karet i skladových dokladů
• hromadné změny parametrů skladových karet
• Import skladových karet z MS Excel
• snadné převody skladových položek mezi doklady, včetně částečných převodů
• export a import EDI zpráv
• využití čárových kódů pro zadávání položek i dokladů

Evidence skladových zásob na libovolném počtu skladů
• uživatelsky definovaná 5-ti úrovňová struktura skladu
• definice přístupových práv pro jednotlivé sklady
• zajištění jednotného číselníku karet zboží a služeb

Volitelná metoda evidence skladu
• podpora FIFO a průměrných cen
• možnost volby metody evidence skladu pro každý sklad samostatně
• možnost změny evidence skladu

Skladové doklady
• tvorba skladových dokladů typu příjem na sklad, výdej ze skladu, storno doklady
• uživatelsky definované řady jednotlivých dokladů
• automatické účtování dokladů pomocí účetních kontací
• možnost automatického přepočtu měrných jednotek podle typu pohybu
• tisk dokladů v požadované grafické úpravě, včetně cizojazyčného provedení

Stav skladu
• aktuální informace o množstevních a finančních hodnotách skladu
• stavy souvisejících nákladů k položkám skladu
• přehledy potřeb dalších modulů (Obchod a Výroba)
• správa prodejních a nákupních cen – možnost vazby ceníků a organizací
• široká nabídka evidence doplňujících údajů (ADR, Intrastat,rozměry apod.)

Inventury skladových zásob
• generování podkladů pro skladové inventury jednotlivých skladů
• tisk inventurních protokolů
• generování inventurních dokladů
• možnost uzávěrky skladu s blokováním realizace dokladů před datum skladové uzávěrky

Umístění zboží na skladě (lokace)
• možnost uživatelské definice skladových pozic – topologie skladu
• evidence stavu položek na jednotlivých skladových pozicích
• možnost změny umístění položky bez nutnosti tvorby pohybových dokladů
• historie pohybů skladové pozice
*

Podpora čárových kódů
• evidence čárových kódů k položce zboží
• generování čárového kódu typu EAN 13
• možnost napojení snímačů čárového kódu a využití pro zadávání položek na doklad

Výrobní čísla/šarže
• definice výrobního čísla s možností sledování termínů záruk a dat expirací
• sledování stavů výrobních čísel
• historie pohybů výrobního čísla

Související náklady
• uživatelsky definované členění souvisejících nákladů
• výpočet a evidence souvisejících nákladů
• automatické odepisování při realizaci výdeje ze skladu
• možnost automatického účtování
• převod souvisejících nákladů při převodu mezi sklady

Cizí měny
• možnost pořízení skladových dokladů v libovolné měně
• automatický přepočet na CZK podle zvoleného kurzu

Externí komunikace – výstupy, controlling
• sada připravených přehledů a funkcí (pohyb obrátkovosti skladových karet, historie pohybů, stavy jednotlivých skladů atd.)
• vyhodnocování, tvorba tiskových sestav, tabulek a výkazů
• možnost uživatelsky jednoduchého vytváření vlastních sestav
• podpora tvorby libovolných kontingenčních tabulek přímo v systému
• vytváření sestav a tiskových formulářů s možností jejich tisku a editace
• export dat do MS Offie (Word, Excel, TXT, html) a zaslání dokladů emailem či faxem ve zvoleném formátu
• export EDI zpráv

Agendový list

soubor ke stažení