ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Sklad zvířat

Modul Sklad zvířat systému Helios Orange poskytuje komplexní přehled účetní evidence zvířat. Zvířata jsou evidována hromadně jako stádo s možností vlastní definice členění podle:

- Kategorií zvířat ( telata, ovce, prasata, apod.)
- Umístění zvířat ( Teletník A1, Stáj 22, apod.)
- Zakázek

Ve Skladu zvířat se evidují "skladové pohyby" (příjem, prodej, převod, úmrtí, vzrůstový přírůstek apod.), které jsou realizovány jako příjemky a výdejky skladu zvířat. Každý skladový pohyb obsahuje informaci o typu pohybu, který je platný vždy pro definované kategorie zvířat.
Na základě „skladových pohybů“ systém přepočítává a zobrazuje tzv. Stav skladu zvířat, který obsahuje např. informace o stavu stáda v kilogramech, kusech, korunách nebo informace o krmných dnech a realizovaných nákladech. Stav skladu lze členit a následně zobrazovat, tisknout nebo exportovat podle kategorie, umístění, zakázky nebo dalších pomocných kritérií.
„Skladové pohyby“ mohou být přímo v modulu Skladu zvířat účtovány, stejným způsobem, jako je tomu u jiných modulů systému Helios Orange.