ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Styk se zákazníky

Modul Datové schránky umožňuje evidování a podrobné sledování jednotlivých kontaktních jednání a evidenci úkolů včetně jejich plnění, související jednání a dokumenty vztahující se k jednání.
Moduly Fakturace slouží k vystavování vydaných faktur a dobropisů a k evidenci přijatých faktur a dobropisů.
Modul Evidence pošty umožňuje zaznamenávat veškerou korespondenci organizace. Datové schránky – podmodul umožňuje příjem a odesílání datových zpráv z /na portál datových schránek ISDS (Informační systém datových schránek)

FIREMNÍ AKTIVITY

- Umožňuje kategorizování organizací, sdružování do jednotlivých skupin dle obchodni a marketingové politiky firmy.
- Umožňuje evidenci kontaktních jednání, která jsou vedena s partnerskýmí firmami (dodavateli či odběrateli).
- Umožnuje evidovat návazné úkoly a to jak k jednotlivým kontaktním jednáním, tak k organizacím, nebo jednotlivým zaměstnancům.
- Samozřejmostí je i přímá návaznost do produktů rodiny MS OFFICE – zejména do MS Outlook.

Dalším rozšířením populárního modulu CRM je podmodul Kontaktní centrum, který přidává do již tak širokého spektra možností propojení telefonní ústředny a informačního systému.

Uživatel tak získá spoustu funkcí, které zjednoduší a zrychlí jeho práci, sníží riziko vzniku chyb při vytáčení telefonních čísel a umožní reagovat na určité stavy či změny v systému pomocí krátkých textových zpráv SMS.

V současné době je k dispozici propojení s ústřednou ATEUS - OMEGA společnosti 2N TELEKOMUNIKACE.

Uživatelé jiných ústředen mohou využít modul GSM, nebo rozšiřující box, díky kterým mohou také využít funkcionality, které nabízí modul Kontaktní centrum :

- možnost odeslání SMS neomezené délky libovolné kontaktní osobě, případně skupině osob v číselníku kontaktních osob
- možnost vytočení telefonního čísla pouhým zvolením funkce Vytočit číslo v přehledu kontaktních osob
- v definovaných přehledech možnost vytvoření přehledu, který slouží jako předloha pro zprávy SMS. V definici určíme z jakého přehledu a jaké podmínky musí splňovat záznamy zde vybrané. Na tyto záznamy pak lze odeslat SMS definovaného textu a reagovat na různé situace v systému
- možnost přijetí odpovědi na výše uvedené SMS a reagovat změnami v systému

FAKTURACE A POŠTA

- Přehledné rozdělení pošty do libovolného počtu jednotlivých schránek.
- Evidenci odeslané a došlé pošty.
- Evidenci došlých faktur včetně návazné informace, komu je faktura resp. pošta postoupena.
- Automatické zaúčtování došlých faktur do modulu Účetnictví.
- Možnost automatického vystavení příjemky v modulu Oběh zboží z přijaté faktury.
- Vystavení platebního příkazu přímo z faktury přijaté.
- Tisk průvodky k fakturám.
- Tisk přehledu došlé a odeslané pošty.
- Nastavení vnitřních přístupových práv v programu (ochrana před neoprávněným přístupem).


- Vedení přehledu odběratelů a dodavatelů.
- Jednoduché nastavení konstantních údajů ( označení zboží, formulář faktury apod.).
- Pořizování a údržba pomocných číselníků ( dokladů, kontací, psč apod.).
- Možnost fakturování z ceníku služeb.
- Individuální lhůty splatnosti pro jednotlivé organizace.
- Vystavení a tisk vydaných faktur s možností využití všech již připravených skladových dokladů.
- Možnost vytváření zálohových a vyúčtovacích faktur.
- Možnost vystavování dobropisů.
- Možnost tvorby vlastních uživatelských sestav.
- Tisk definovaných formulářů.
- Okamžitý přenos vystavených faktur do modulu ÚČETNICTVÍ pomocí kódů zaúčtování.
- Nastavení vnitřních práv v programu ( ochrana před neoprávněným přístupem).
- Možnost zadávat libovolnou cizí měnu na fakturu.