ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Technické služby

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je vyhrazené zařízení, které podléhá pravidelným kontrolám a revizím.
* Plán revizí a údržby.
* Dispečink poruch osvětlení.
* Sledování odpracované doby pracovníků.

Čištění a údržba komunikací

Pravidelné čištění komunikací snižuje prašnost ve městě a zlepšuje životní prostředí.
* Blokové a individuální čištění ulic.
* Sledování nákladů na čištění jednotlivých komunikací.
* Evidence závad komunikací a dopravního značení.
*

Péče o zeleň

Efektivní péče o zeleň šetří finanční prostředky, ale zároveň zlepšuje stav zeleně ve městě.
* Plán sazby, osevu , sekání, postřiků a další činností.
* Sledování nákladů na údržbu plochy zeleně, délky živých plotů.
* Evidence pracovních výkonů pracovníků.

Svoz odpadu

Pravidelný svoz odpadu je předpokladem čistoty města a jeho okolí. * Pravidelné svozy odpadu od obyvatel. * Svozy odpadu od individuálních objednatelů. * Svozy odpadu od firem. * Vazba na modul doprava umožňuje sledování nákladovosti svozu.

Správa hřbitova

Smlouvy na pronájem hrobových míst jsou dlouhodobé. Sledování plateb, sledování změn v osobách nájemců a dalších údajů je náročné.
* Nájemní smlouvy na libovolné období.
* Evidence změn údajů o nájemci.
* Zpětné doplacení dluhu za nájemné.
* Časově rozlišené účtování tržeb z nájemného.
*

Agendový list

soubor ke stažení