ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Technologické informace

Technologické nároky systému Helios Orange pro minimální konfiguraci

Technologické nároky systému Helios Orange pro minimální konfiguraci

 

Tento oddíl obsahuje požadavky na hardware a software počítačů, na kterých budete systém Helios Orange provozovat. Dále uvedené konfigurace jsou základním doporučením, tj. nezbytné pro nainstalování a zprovoznění SQL serveru a Helios Orange. Požadavky jsou uvedeny pouze vzhledem k typu provozovaného operačního systému, databázového serveru MS SQL a Helios Orange.


Není brán ohled na další aplikace provozované na stanici nebo serveru (mimo MS

Office na stanici), které zvyšují nároky na hardware. Rovněž není brán ohled na velikost databáze Helios Orange (nutno hodnotit individuálně), což může podstatně ovlivnit nároky na hardware serveru, zejména na velikost operační paměti (firma Microsoft doporučuje pro provoz MS SQL Server velikost paměti stejnou jako je velikost provozované databáze(í)).

 


Monoinstalace (systém nainstalován pouze na jednom počítači a spouštěný pouze na tomto počítači)

Operační systém

Verze SQL serveru

Procesor

Paměť

Poznámka

Windows 7 SP1

SQL2008 Express Edition/SQL2008 Express Edition SP2 nebo R2

Pentium 2GHz

4GB

Databáze  <1GB

Windows 8

SQL2008 Express Edition/SQL2008 Express Edition SP2 nebo R2

Pentium 2GHz

4GB

Databáze  <1GB

Poznámka: při předpokládané velikosti databáze(í) > 500MB je nutné zvětšit paměť na minimálně 1 GB/1,5 GB (podle velikosti databáze doporučujeme konzultaci s firmou Asseco Solutions, a.s.)

 

Server

Operační systém

Verze SQL serveru

Procesor

Paměť

WINDOWS Server 2008 SP2

SQL 2008 Standard SP3 nebo 2008R2 SP2

SQL 2012 SP1

2 GHz

8GB

WINDOWS Server 2008R2 SP1

SQL 2008 Standard SP3 nebo 2008R2 SP2

SQL 2012 SP1

2 GHz

8 GB

Windows server 2012

SQL 2008 Standard SP3 nebo 2008R2 SP2

SQL 2012 SP1

2GHz

16GB

Poznámka: doporučený počet a výkon procesorů závisí především na počtu uživatelů IS, doporučená velikost operační paměti závisí především na počtu a velikosti DB IS – přitom platí, že je vhodné zachovat co nejnižší poměr velikosti DB k operační paměti serveru. Volba verze operačního systému (32 bit x 64 bit, Standard x, Enterprise závisí na počtu procesorů a velikosti operační paměti serveru. Při > 10 uživatelů IS a DB IS > 5GB doporučujeme konfiguraci konzultovat s dodavatelem.


Klient (PC uživatele Helios Orange v počítačové síti, kde je instalován server Helios Orange)

Operační systém

Procesor

Paměť

Poznámka

Windows 7 SP1

2GHz

2GB

Instalován také MS Office

Windows 8

2GHz

2GHz

 

Poznámka : i zde záleží na velikosti databáze(í), u větších je nutné zvětšit paměť (podle velikosti databáze - doporučujeme konzultaci s dodavatelem)

 

Doporučené rychlosti linky pro terminálový provoz128kbps/ 1 uživatel

Komunikační linka s odezvou na ping < 150ms, bez vypadávání paketů během provozu.

Doporučujeme používat pevnou linku nebo bezdrátovou linky v licencovaném frekvenčním pásmu.

Používání nesymetrické linky nebo linky s agregací provozu (např. ADSL) - doporučujeme otestovat rychlost a kvalitu linky.

Grafické rozlišení

Minimální grafické rozlišení je 1024 x 768, 16 bitů.

HW doporučení

Doporučujeme používat značkový HW (IBM, DELL, HP, Lenovo) s možností zakoupení rozšířené záruky – oprava přímo u zákazníka, možnost garance zahájení práce na odstranění HW závady případně garance doby odstranění HW závady

 

Ostatní Software

Instalace a provoz MSSQL Server 2008 EXPRESS vyžaduje

MS Internet Explorer 7.0 nebo vyšší

.NET Framework 3.5 nebo vyšší

Microsoft Windows Installer 4.5 nebo vyšší

 

Microsoft Office

Systémy Helios komunikují s nástroji MS Office (Word, Excel, Outlook). Pro tyto účely je uveden seznam kompatibilních verzí.

MS Office 2007

MS Office 2010 (x86)

MS Office 2013 (x86)

 

   

Konfigurace sítě

Na serveru a na všech počítačích, které budou spouštět systém Helios Orange, je potřeba zkontrolovat a případně změnit konfiguraci sítě. Bez správně nastavené sítě nelze nainstalovat a zprovoznit SQL Server ani zprovoznit systém Helios Orange.

Síťové prostředí je nutné nastavit i na počítači, který není fyzicky do sítě zapojen a na kterém bude systém Helios Orange provozován lokálně.

Síťový adaptér – nainstalujte i v případě, že žádný síťový adaptér (síťová karta) není fyzicky v počítači a počítač není do sítě zapojen. V takovém případě je vhodné použít Microsoft Loopback Adapter.

Síťový klient – pro správnou funkčnost SQL Serveru je nezbytné nainstalovat Klient sítě Microsoft (Client for Microsoft Networks). V počítači mohou být vedle tohoto klienta samozřejmě i další druhy klientů, pokud jsou potřeba pro jiné aplikace.

Síťový protokol – TCP/IP. Vedle tohoto protokolu mohou být v počítači nainstalovány i další síťové protokoly.

Ke změně konfigurace sítě mohou některé OS vyžadovat instalační CD operačního systému. 

Virtualizace HW prostředků

Technologicky je možné Helios Orange i MS SQL Server provozovat též v různých virtualizačních prostředích. Dosavadní zkušenosti s virtualizací jsou uspokojivé na systémech:

VMvare

Microsoft Hyper-V