ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Výroba

Informační systém Helios Orange obsahuje výrobní moduly a podmoduly : Výroba -Technická příprava výroby , Varianty výrobků, Řízení výroby, Odvádění výroby_operací, Kapacitní plánování .

VÝROBA - TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY

- efektivní tvorba výrobní dokumentace,
- evidence vyráběných dílců, kusovníků a konstrukčních rozpisek,
- snadné pořizování technologických postupů,
- evidence přípravků a nářadí,
- přiřazení libovolného počtu nářadí k operaci technologického postupu,
- definice alternativních (náhradních) materiálů,
- průkazné termínové změnové řízení se zachováním historie změn,
- základní konstrukční a technologické výpočty,
- kopírování výrobní dokumentace podle vzoru,
- pořizování libovolně dlouhých textových popisů a obrázku u každé operace postupu,
- údržba ceníku nakupovaných materiálů,
- tvorba a propočet plánů,
- rychlá předkalkulace ceny výrobků a jejich komponent,
- výpočet cenové kalkulace zakázky v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce,
- zjištění kapacitní vytíženosti jednotlivých pracovišť,
- porovnání materiálové potřeby se stavem skladu,
- bilancování plánu a stanovení optimální varianty plánu pro zadání do výroby,
- velké množství přehledů kusovníků, postupů, kalkulací apod.

ŘÍZENÍ VÝROBY

- tvorba plánu a evidence zakázek,
- rozpad plánu finálních výrobků do jednotlivých komponent,
- navržení optimálního termínu zadání a odvedení zakázky,
- různé způsoby nastavení programu pro zadání a sledování výroby,
- efektivní tvorba výrobní dokumentace,
- tisk mzdových lístků, průvodek a podkladů pro řízení výroby,
- automatické generování materiálových a dílenských výdejek,
- evidence úkolových a časových mezd pracovníků,
- evidence zmetků a nákladů na zmetky,
- vyhodnocení a přehled opravitelných zmetků,
- sledování zmetků podle druhu závad,
- úplná nebo částečná úhrada zmetků pracovníkům,
- komplexní přehled o rozpracované výrobě,
- porovnání materiálové potřeby se stavem skladu,
- automatické generování objednávek na materiály,
- porovnání potřeby polotovarů se stavem výrobního meziskladu,
- tvorba sestav pro přehled o rozpracované výrobě,
- sledování a evidence kooperací, generování objednávek na kooperaci,
- evidence ostatních přímých nákladů ve výrobě,
- porovnání plánovaných nákladů na zakázku se skutečnými náklady.

VARIANTY VÝROBKU

- definice variant kusovníků, technologických postupů i nářadí,
- každá varianta může mít svoji vlastní skladovou kartu.

KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ

- definice plánovacích kalendářů pro jednotlivé stroje,
- možnost vytvoření několika kapacitních plánů,
- automatické generování výrobního plánu dle přednastavených parametrů,
- výpočet plánovaného data zahájení a ukončení jednotlivých operací i celého výrobního příkazu,
- možnost ruční korekce vypočtených dat,
- zobrazení kapacitní vytíženosti strojů, pracovišť nebo středisek,
- zobrazení časového průběhu výrobních operací.

ODVÁDĚNÍ VÝROBY (operací)

Agendový list

soubor ke stažení