ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Automotive

9.9.2015 08:49:04
Úpravami Heliosu Orange řešíme specifické požadavky branže automotive.


Technické služby

25.5.2015 14:20:56
Řešení pro organizace zajišťující veřejné komunální služby.
Kvalitní technické služby města jsou důležitým předpokladem spokojenosti občanů. Úkoly, které město musí plnit, jsou velice rozmanité. Velkým přínosem řešení v ERP Helios Orange je jednotné prostředí a společná datová základna.

Branže - Železniční doprava

Plánování turnusů průvodčích a strojvedoucích, údržba vozidel, rejstřík doplňkových odvědčení. strojvedoucích.
Branžové řešení - železniční doprava. Železniční doprava je složitý proces, v kterém se potkávají úkoly personální, logistické, technické, obchodní a mnoho dalších. Řízení takových procesů vyžaduje dostatek informací. To dnes již bez moderní výpočetní techniky není možné.

Helios Orange – doprava

3.2.2010 14:49:12
Branžové řešení
Specializované moduly Doprava ve spojení se základními ekonomickými a obchodními moduly tvoří ucelený informační systém zaměřený na sledování hospodárnosti provozu vlastních vozidel.

Helios Orange – přepravní služby

16.8.2010 14:52:06
Branžové řešení
Moduly z oblasti Přepravní služby slouží pro průběžné sledování celokamionových i kusových zásilek po celou dobu jejich přepravy. Na základě jediného zadání údajů o zásilce lze vystavit všechny potřebné doklady a formuláře.

Helios Orange - zemědělství

3.2.2010 14:50:29
Branžové řešení
Helios Orange je modulární informační systém určený pro středně velké a menší společnosti. Díky spolupráci s vývojovým partnerem společností INMEDIAS a.s. je nyní připraven i pro nasazení v oblasti zemědělské prvovýroby a posklizňové úpravy.